Badania HPV i LBC

HPV

BD Onclarity™

Spośród wielu dostępnych na rynku testów HPV jedynie kilka zostało sprawdzonych pod względem wartości klinicznej czyli zdolności do prawidłowej oceny stanu pacjenta. Cechująca test DNA HPV BD Onclarity kalibracja w oparciu o dane histologiczne pozwala oferować Państwu najwyższy standard diagnostyczny.

 

 • Test zwalidowany badaniami klinicznymi (walidacja U.S. FDA na grupie 33 tys. kobiet), wykrywający zakażenia istotne klinicznie
 • Detekcja wszystkich 14 genotypów HPV wysokiego ryzyka z indywidualnym genotypowaniem typów o najwyższym ryzyku: 16, 18, 45, 31, 51, 52. Prezentacja pozostałych genotypów w klastrach 33/58, 35/39/68 oraz 56/59/66
 • Identyfikacja wirusowego DNA dla onkogenu E6/E7 eliminuje wyniki fałszywie negatywne związane z delecją DNA dla genu L1 (regionu rozpoznawanego przez konkurencyjne testy)
 • Brak reakcji krzyżowych z typami HPV niskiego ryzyka eliminuje wyniki fałszywie pozytywne
 • Zmniejszenie ryzyka maskowania obecności istotnych typów hr-HPV w infekcjach mieszanych
 • Rozróżnianie infekcji trwałych od przejściowych przy stałym monitorowaniu
 • Możliwość określenia poziomu ryzyka dla infekcji typami HPV ponad 16 i 18 (dane z badań klinicznych)

LBC

BD SurePath™

 • Utrwalenie materiału bezpośrednio po pobraniu – najlepsza morfologiczna jakość komórek (brak zjawiska podsuszenia preparatu)
 • Uzyskanie do badania 100% pobranych komórek (w przypadku cytologii konwencjonalnej – wykorzystanie mniej niż 10% pobranych komórek)
 • Jedyna metoda z zastosowaniem Process Cell Enrichment® – oczyszczeniem próbki z elementów niediagnostycznych utrudniających ocenę preparatu (nadmiar komórek zapalnych, krew, śluz etc.)
 • Cienkowarstwowy preparat – dobrze widoczna morfologia komórek = łatwiejsza detekcja zmian
 • Wyższa czułość badania – efektywniejsze diagnozowanie śródnabłonkowych zmian dysplastycznych
 • Ograniczenie niejednoznacznch rozpoznań (ASCUS)
 • Możliwość wykorzystania pobranego materiału do dodatkowych badań:
  – obecności DNA wirusa HPV
  – immunocytochemicznych p16/Ki67
  – mikrobiologicznych (np. Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae)

O nas

Prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń

Powstanie Pracowni diagnostycznej PDC to odpowiedź na potrzeby dostępu do bezkompromisowej jakości badań cytologicznych i testów diagnostycznych.
Wyposażenie pracowni w technologię spełniającą najbardziej rygorystyczne kryteria walidacyjne (BD SlidePrep oraz BD ViperLT – walidacja kliniczna U.S. FDA) dopełnia najwyższy poziom jakości gwarantowany wiedzą i doświadczeniem znamienitych autorytetów:

 • Profesora n. med. Michała Jelenia – Przewodniczącego Sekcji Cytologii Klinicznej przy Polskim Towarzystwie Patologów oraz wieloletniego Kierownika Katedry i Zakładu Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
 • Doktor n. med. Elżbiety Leśkow – autora Atlasu Cytopatologii Szyjki Macicy.

Zespół diagnostów laboratoryjnych stanowią ambitne osoby stale podnoszące swoje kwalifikacje (m.in. na studiach doktoranckich).

Łącząc najwyższej jakości standaryzowane testy diagnostyczne z wiedzą i doświadczeniem ekspertów proponujemy Państwu badania o najwyższej wiarygodności.

Naszą ofertę kierujemy do:

Pacjentów

Oferujemy możliwość wykonania badań diagnostycznych na materiale biologicznym pobranym samodzielnie (self-sampling). W celu uzyskania dalszych szczegółów prosimy o kontakt

Ginekologów

Kompleksowa diagnostyka ginekologiczna z materiału pobranego na płynne podłoże BD SurePath. Z przesłanego do Pracowni PDC kubeczka z podłożem
możemy równolegle wykonać następujące badania:
– cytologia na podłożu płynnym LBC BD SurePath
– hr-HPV DNA test BD Onclarity
– badanie immunocytochemiczne p16/Ki67
– Chlamydia trachomatis DNA test
– Neisseria gonorrhoeae DNA test

 

PDC to dostęp do nowoczesnych rozwiązań
diagnostycznych stosowanych w jednostkach
najwyższego stopnia referencyjności (m.in. Europejski
Instytut Onkologii, Mediolan, Włochy)

Laboratoriów

Zapraszamy do współpracy Zakłady, Laboratoria i Pracownie, które bez konieczności ponoszenia nakładów finansowych na nowoczesną aparaturę
medyczną chcą oferować swoim kontrahentom najwyższej jakości testy diagnostyczne.

 

W przypadku badań cytologicznych oferujemy wykonanie standaryzowanych preparatów LBC pozostawiając w Państwa gestii ich ocenę. Oferujemy
również kompleksową usługę wraz z oceną preparatów.